Tính tiền nuôi lôSố tiền muốn lãi 1 ngày :
Số ngày nuôi (max 50 ngày) :  
1 ăn bao nhiêu :  
Nuôi mấy số :  

Số tiền muốn lãi mỗi ngày : 50,000
Số ngày nuôi : 10

Bảng tính tiền nuôi đề.

NgàyTiền 1 sốTiền bỏ raNếu lãi
11k 20,00060,000
22k 40,000100,000
34k 80,000180,000
46k 120,000220,000
59k 180,000280,000
613k 260,000340,000
718k 360,000380,000
825k 500,000440,000
934k 680,000480,000
1046k 920,000520,000
Tổng tiền bỏ ra : 3,160,000