Tính tiền nuôi lôXiên :  
Số tiền muốn lãi 1 ngày :
1 điểm giá :  
1 điểm ăn :  
Số ngày nuôi (max 50 ngày) :  
Nuôi mấy cặp :  

1 điểm (10,000) ăn : 100,000
Số tiền muốn lãi mỗi ngày : 100,000
Xiên 2, số ngày nuôi : 10

Bảng tính tiền nuôi lô xiên 2.

NgàySố điểm đánhTiền bỏ raNếu lãi
12 điểm 20,000180,000
23 điểm 30,000250,000
34 điểm 40,000310,000
46 điểm 60,000450,000
58 điểm 80,000570,000
610 điểm 100,000670,000
712 điểm 120,000750,000
814 điểm 140,000810,000
917 điểm 170,000940,000
1020 điểm 200,0001,040,000
Tổng tiền bỏ ra : 960,000