Tính tiền nuôi lôSố tiền muốn lãi 1 ngày :
1 điểm giá :  
1 điểm ăn :  
Số ngày nuôi (max 50 ngày) :  
Nuôi mấy số :  

Số tiền muốn lãi mỗi ngày : 50,000
Số ngày nuôi : 10

Bảng tính tiền nuôi lô.

NgàySố điểm đánhTiền bỏ raNếu lãi
11 điểm 23,00057,000
23 điểm 69,000148,000
35 điểm 115,000193,000
48 điểm 184,000249,000
512 điểm 276,000293,000
617 điểm 391,000302,000
725 điểm 575,000367,000
836 điểm 828,000419,000
952 điểm 1,196,000503,000
1073 điểm 1,679,000504,000
Tổng tiền bỏ ra : 5,336,000