Thống kê gan cực đại - Lô gan đến ngưỡng cực đại

  • 10
  • 30
  • 60
  • 100
  • 365

  Gan Miền Bắc  đến ngưỡng cực đại - Dữ liệu được thống kê trong 60 lần quay gần nhất