Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Mega 6/45

Jackpot 15.897.330.000
03
11
14
19
21
43
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
1
15.897.330.000
Giải nhất
16
10.000.000
Giải nhì
991
300.000
Giải ba
15166
30.000
04
09
10
22
41
44
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
14.537.298.000
Giải nhất
24
10.000.000
Giải nhì
921
300.000
Giải ba
15416
30.000
06
13
19
20
37
44
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
13.230.312.000
Giải nhất
22
10.000.000
Giải nhì
921
300.000
Giải ba
14312
30.000
08
10
19
25
35
44
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
3
75.088.880.001
Giải nhất
87
10.000.000
Giải nhì
2817
300.000
Giải ba
41078
30.000
09
11
15
28
33
44
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
69.074.823.500
Giải nhất
73
10.000.000
Giải nhì
2689
300.000
Giải ba
41076
30.000
08
10
17
19
24
41
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
62.996.443.000
Giải nhất
33
10.000.000
Giải nhì
1828
300.000
Giải ba
31645
30.000
03
09
10
27
35
38
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
57.421.891.500
Giải nhất
39
10.000.000
Giải nhì
1920
300.000
Giải ba
32035
30.000
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN