Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Mega 6/45

Jackpot 37.143.174.500
06
18
20
22
26
34
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
37.143.174.500
Giải nhất
36
10.000.000
Giải nhì
1600
300.000
Giải ba
23600
30.000
13
15
23
29
31
34
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
32.791.181.50
Giải nhất
29
10.000.000
Giải nhì
1261
300.000
Giải ba
20845
30.000
04
11
16
30
33
43
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
28.986.447.000
Giải nhất
29
10.000.000
Giải nhì
1133
300.000
Giải ba
19206
30.000
16
21
27
29
34
44
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
25.270.714.500
Giải nhất
22
10.000.000
Giải nhì
1084
300.000
Giải ba
19505
30.000
05
21
26
27
32
33
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
22.873.004.500
Giải nhất
19
10.000.000
Giải nhì
1026
300.000
Giải ba
18196
30.000
10
13
21
29
41
43
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
20.897.525.000
Giải nhất
19
10.000.000
Giải nhì
1095
300.000
Giải ba
18662
30.000
12
14
18
22
28
31
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
18.900.382.500
Giải nhất
28
10.000.000
Giải nhì
1102
300.000
Giải ba
19302
30.000
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN