Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Mega 6/45

Jackpot 19.422.090.500
04
11
19
20
35
41
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
19.422.090.500
Giải nhất
24
10.000.000
Giải nhì
1131
300.000
Giải ba
17869
30.000
04
05
07
24
27
30
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
17.875.801.500
Giải nhất
17
10.000.000
Giải nhì
953
300.000
Giải ba
16363
30.000
03
05
08
31
33
34
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
16.272.183.500
Giải nhất
21
10.000.000
Giải nhì
793
300.000
Giải ba
14773
30.000
01
12
21
28
30
44
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
14.840.078.500
Giải nhất
18
10.000.000
Giải nhì
788
300.000
Giải ba
14836
30.000
05
10
14
25
42
45
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
13.397.869.000
Giải nhất
15
10.000.000
Giải nhì
871
300.000
Giải ba
14638
30.000
03
05
10
17
25
29
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
1
43.132.025.000
Giải nhất
47
10.000.000
Giải nhì
1581
300.000
Giải ba
24131
30.000
02
26
35
41
42
43
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
39.062.754.000
Giải nhất
32
10.000.000
Giải nhì
1341
300.000
Giải ba
21596
30.000
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN