Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Mega 6/45

Jackpot 16.300.633.500
05
10
14
21
27
32
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
16.300.633.500
Giải nhất
19
10.000.000
Giải nhì
1179
300.000
Giải ba
18148
30.000
09
22
24
32
38
39
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
14.760.004.000
Giải nhất
19
10.000.000
Giải nhì
902
300.000
Giải ba
15645
30.000
04
06
15
23
25
36
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
13.191.038.000
Giải nhất
26
10.000.000
Giải nhì
1218
300.000
Giải ba
17986
30.000
05
18
22
34
41
45
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
1
96.243.094.000
Giải nhất
70
10.000.000
Giải nhì
2741
300.000
Giải ba
43210
30.000
15
18
20
23
37
39
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
87.610.138.500
Giải nhất
81
10.000.000
Giải nhì
2939
300.000
Giải ba
48074
30.000
01
03
19
20
26
34
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
79.611.327.000
Giải nhất
47
10.000.000
Giải nhì
2073
300.000
Giải ba
35516
30.000
16
20
25
26
36
41
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
71.959.468.000
Giải nhất
31
10.000.000
Giải nhì
1791
300.000
Giải ba
33459
30.000
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN