Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Mega 6/45

Jackpot 30.055.438.000
12
17
34
39
44
45
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
30.055.438.000
Giải nhất
24
10.000.000
Giải nhì
1065
300.000
Giải ba
18205
30.000
03
17
23
37
40
42
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
26.804.142.000
Giải nhất
27
10.000.000
Giải nhì
1295
300.000
Giải ba
19331
30.000
05
20
21
31
34
37
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
24.169.204.000
Giải nhất
19
10.000.000
Giải nhì
984
300.000
Giải ba
17246
30.000
07
08
18
29
41
44
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
22.293.891.500
Giải nhất
25
10.000.000
Giải nhì
969
300.000
Giải ba
16983
30.000
02
06
07
18
34
41
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
20.622.299.500
Giải nhất
30
10.000.000
Giải nhì
1025
300.000
Giải ba
17700
30.000
04
12
20
25
35
37
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
19.023.068.000
Giải nhất
17
10.000.000
Giải nhì
994
300.000
Giải ba
16140
30.000
01
03
15
16
34
43
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
17.465.051.000
Giải nhất
17
10.000.000
Giải nhì
876
300.000
Giải ba
14878
30.000
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN