Bạn chỉ cần đến Cửa Hàng, và nhấn chọn “Hái lộc”, tại đây có rất nhiều tặng phẩm đang chờ bạn. Nếu như sản phẩm tại phải dùng Kim Cương để đổi thì tại Hái Lộc, bạn chỉ cần dùng phiếu bốc thăm tham dự là có ngay cơ hội nhận được các sản phẩm giá trị cao!

 • Làm thế nào để tham gia Hái lộc

  1. Chỉ cần 10 Kim cương, bạn có thể tham gia lĩnh thưởng 1 sản phẩm của Hái lộc, cách thức nhận Kim cương vui lòng vào mục “Hưỡng dẫn nhận Kim cương”
  2. Chỉ cần mời bạn bè, bạn có thể nhận ngay 2 phiếu bốc thăm. Nếu bạn bè tải APP, bạn có thể nhận thêm 3 phiếu bốc thăm!
  3. Hãy đến Hái lộc và lựa chọn sản phẩm bạn yêu thích, kích vào bốc thăm và chọn phiếu bốc thăm hoặc Kim cương. Sau khi tham gia thành công, bạn sẽ nhận được 1 phiếu mã số trúng thưởng

 • Quy định của Hái lộc

  1. Mỗi sản phẩm trong Hái lộc đều có số lượt tham gia cố định, chỉ cần mỗi người chơi ấn tham gia bốc thưởng sản phẩm đó bằng phiếu bốc thăm hoặc Kim cương sẽ được tính là một lượt tham gia.
  2. Chỉ cần tích đủ số lượt tham gia, sản phẩm sẽ chuyển sang trạng thái đợi mở thưởng. Hệ thống sẽ lựa chọn ra chủ nhân may mắn sau khi kết quả XSMB diễn ra.
  3. Sản phẩm đủ điều kiện sẽ được mở thưởng dựa trên kết quả giải đặc biệt XSMB, sau đây là ví dụ minh họa. Sản phẩm A cần 100 lượt tham gia, mã số phát thưởng sẽ từ D000000—D000099, tổng cộng 100 mã số. Số dư của (Kết quả giải đặc biệt XSMB ngày hôm đó/số lượt tham gia) sẽ là mã số may mắn trúng thưởng
  4. Ví dụ: Kết quả giải đặc biệt XSMB là 53862, 53862/100 lượt sẽ được số 62, vậy người chơi có mã số D000062 sẽ là người may mắn được giải