Chi tiết về huy chương

Hàng ngày hệ thống sẽ tổng hợp tỉ lệ thắng trong 10 kỳ gần nhất  của người chơi tham gia đoán số, để vinh danh người chơi.

Huy chương được phân thành 2 loại Huy chương Cao thủHuy chương May mắn:

Huy hương Cao thủ: khi người chơi xếp hạng nhất bảng tỉ lệ thắng thì sẽ giành được Huy chương này

Huy chương May mắn: khi người chơi xếp hạng nhất bảng số lần chọn trúng thì sẽ giành được Huy chương này.

Lưu ý:

  1. Số lần đứng đầu bảng quyết định độ lớn của số trên huy chương.
  2. Huy chương Cao thủ và Huy chương May mắn , trong vòng 90 ngày nếu số trên huy chương không tăng thì huy chương sẽ bị vô hiệu hóa và tính lại từ đầu.
  3. Số dự đoán của người dùng giành được Huy chương sẽ được đề xuất trong mục đoán số.

Hiện tại các mục đoán số có thể giành được Huy chương bao gồm: BTL, STL, ĐB 40S.

Số dự đoán của người dùng giành được Huy chương sẽ được đề xuất trong mục dự đoán.